Retusz fotograficzny

adobe photoshop

na stronę www

do druku (CMYK, RGB)

kalendarz

ulotki foldery

czasopismo